تاریخچه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش

تاریخچه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش

تاریخچه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش

باتوجه به اینکه آقای حسین باغگلی نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم را جلب کند. بیت‌الغزل با ارائه مقایسه‌ای آماری از تاریخچه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، آنها را مورد بررسی قرار داده است.

در تصاویر زیر می‌توانید وضعیت و آمار رای اعتماد مجلس به وزرای پیشین آموزش و پرورش و رد یا تایید صلاحیت آن‌‌ها را به تفکیک نفرات و درصد ایشان مشاهده نمایید.

با این وجود طبق قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر سه ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی کند و در این مدت، به‌طور موقت، سرپرستی را برای اداره این وزارت‌خانه انتخاب نماید.

گفتنی است مهم‌ترین دلایل رد وزیر جوان پیشنهادی عدم تجربه و شناخت کافی از وزارت آموزش و پرورش و عدم توان اجرایی لازم عنوان شده است.

از طرفی روحیه تحول‌‌خواهی و عدم حفظ وضع موجود و جوان بودن ایشان هم از ویژگی‌هایی است که توسط موافقان وی عنوان شده بود.

به این ترتیب بعد از وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش کابینه اول و دوم احمدی‌نژاد و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش کابینه اول روحانی، باغگلی را باید چهارمین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بعد از انقلاب دانست که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

ارسال دیدگاه