حمیدرضا حاجی بابایی

نماینده دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی

دکتری الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 • استان تهران
 • 1338

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • نماینده دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی

 • وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  دبیری الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

ارسال دیدگاه