سیدعلیرضا تراشیون

موسس مجموعه مدارس تربیت حسینی و مصباح الهدی

خارج فقه واصول

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • موسس مجموعه مدارس تربیت حسینی و مصباح الهدی

  • کارشناس حوزه خانواده و تربیت در رادیو و شبکه های تلویزیونی

  • مدرس مباحث روانشناسی، تبلیغ، مباحث خانواده و تربیت فرزند

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • سوابق تحصیلی حوزوی:‌

    خارج فقه واصول

ارسال دیدگاه