میرحامد تقدیری

رئیس سازمان مدارس صدرا

تخصص فقه و اصول حوزه

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • رئیس سازمان مدارس صدرا

 • مدیر عامل موسسه فرهنگی تبلیغی آسمان انتظار

 • عضو هیئت موسس بنیاد تبلیغ و تربیت کودک در عرصه بین الملل

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  ارشد تاریخ تشیع

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری تاریخ تشیع (در حال پایان نامه)

 • سوابق تحصیلی حوزوی:‌

  تخصص فقه و اصول حوزه

ارسال دیدگاه