محورهای ۹گانه پرسش‌نامه نظام مسائل

محورهای ۹گانه پرسش‌نامه نظام مسائل

رویکرد بیت‌الغزل کمک به ایجاد فضای شناخت بیشتر افراد معرفی‌شده است و با ارائه پرسش‌نامه‌ای نیمه‌تفصیلی جهت آشنایی با مهم‌ترین مسائل نظام آموزش و پرورش ادامه پیدا می‌کند.

پرسشنامه نظام‌مسائل که به‌صورت فایلی مشخص در انتهای این صفحه نیز قابل دریافت خواهد بود، در ۹محور جداگانه به شرح ذیل مطرح گردیده است. بیت‌الغزل با ایجاد فرصتی یکسان برای صاحب‌نظران، پس از دریافت دیدگاه‌های ایشان، با تشکیل پروفایل شخصی،‌ نقطه‌نظرات این افراد را در وبگاه بیت‌الغزل منعکس خواهد کرد.

 

بخش ۱ – مسائل نظام آموزش و پرورش از منظر فرا نظام (فرا دستگاهی)
نظام آموزش و پرورش در شبکه‌ای فراتر از خود، شامل حاکمیت و جامعه به معنای کلی و ارتباط با دیگر نظام‌های اجتماعی و حاکمیتی قابل بررسی است. به‌عبارت دیگر می‌توان به نظام آموزش و پرورش از منظری خارج و فراتر از خودش نگریست و مسائل این لایه مانند تأثیر و تأثر دیگر نهادهای حاکمیتی یا اجتماعی و نظام آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم و گلوگاهی نظام آموزش و پرورش در لایه فرا دستگاهی و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

بخش ۲ – مسائل کلان نظام رسمی آموزش و پرورش
می‌توان به نظام آموزش و پرورش فارغ از نگاه جزءنگرانه به اجزای آن به مثابه یک کل درهم تنیده نگاه کرد. در این نگاه نظام آموزش و پرورش شامل سازمان و ساختار، مفاهیم، اجزاء و پدیده‌هایی است که به‌صورت یک کل متصل و پیچیده قابلیت بررسی دارد. از نظر شما به ترتیب اولویت، حداکثر ۳ مسئله مهم و گلوگاهی کلی و کلان نظام رسمی آموزش و پرورش فارغ از مسائل بخشی این نظام و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

بخش ۳ – مسائل جاری و فوری  نظام آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در موقعیت فعلی درگیر مسائل متعدد جاری است. ممکن است برخی از این مسائل نیاز به توجه فوری و ویژه داشته باشند. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم جاری یا اورژانسی نظام آموزش و پرورش و ایده محوری شما برای حل هر یک از این مسائل چیست؟

بخش ۴ – مسائل مرتبط با حوزه یادگیری و رشد
در این بخش حوزه یادگیری و رشد را به‌طور خاص مدنظر قرار می‌دهیم. مفاهیم و پدیده‌هایی مانند برنامه درسی، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، مقاطع تحصیلی و رشدی، رشته‌های تحصیلی، استعداد، هدایت تحصیلی و محتوای یادگیری در این بخش جای می‌گیرند. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه یادگیری و رشد و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

بخش ۵ – مسائل مرتبط با حوزه منابع انسانی
مهم‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت، منابع انسانی است. موضوعاتی چون جذب، گزینش، آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت، ارزیابی، انگیزش، شأن، عزت‌نفس و بسیاری موضوعات دیگر در مورد منابع انسانی قابل بررسی است. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه منابع انسانی و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

بخش ۶ – مسائل مرتبط با حوزه منابع مالی، فضا و تجهیزات
این بخش شامل موضوعاتی از جمله تامین منابع مالی، نحوه توزیع و هزینه‌کرد منابع مالی، تامین و توزیع فضا و تجهیزات، و ارتباط منابع مالی و فضا و تجهیزات با عملکرد نهایی نظام تعلیم و تربیت می‌باشد. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه منابع مالی، فضا و تجهیزات و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

بخش ۷ – مسائل مرتبط با مدرسه
مدرسه به‌عنوان کانون تربیت محلی و محیط یادگیری رسمی مورد توجه سند تحول قرار دارد. هر چند می‌توان از منظر بخش‌های دیگر این پرسش‌نامه نیز به مسائل مرتبط با مدرسه پرداخت، به دلیل اهمیت بالای موضوع مدرسه در این بخش به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه مدرسه و ایده محوری شما برای حل هر یک از این مسائل را بیان بفرمایید؟

بخش ۸ – مسائل مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش
با توجه به تحولات درونی و فشار عوامل بیرونی بر نظام تعلیم و تربیت، از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ فرصت یا چالش مهم حوزه مسائل مرتبط با آینده نظام تعلیم و تربیت و ایده محوری شما برای مواجهه با هریک از این مسائل چیست؟

* لازم به ذکر است که در هر یک از بخش‌های فوق،‌ جدولی به شرح زیر برای ثبت نظرات و دیدگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

مسئله ۱:

 

ایده محوری و استدلال:

 

مسئله ۲:

 

ایده محوری و استدلال:

 

مسئله ۳:

 

ایده محوری و استدلال:

 

 

* در قسمت پایانی نیز به شرح زیر در درخواست‌های راهبردی در ۳ عنوان و شرح قابل ارائه خواهد بود.

بخش ۹ – درخواست‌های راهبردی از رئیس جمهور
از نظر شما و به‌ترتیب اولویت حداکثر ۳ درخواست مهم وزیر آموزش و پرورش آینده از رئیس جمهور پیش از پذیرش مسئولیت، چه باید باشد؟

درخواست ۱:

 

 

درخواست ۲:

 

 

درخواست ۳:

 

 

 

دریافت فرم پرسشنامه