معرفی بیت‌الغزل

«آموزش و پرورش بیت‌الغزل مسائل بعد از انقلاب ماست. اگر همه کارمان را ما – چه کارهای زیربنایی چه کارهای روزمره – همه این‌ها را درست کنیم؛ صنایع‌مان را راه بیندازیم، کشاورزی‌مان را درست کنیم، اداراتمان را درست کنیم… اما [اگر] آموزش و پرورش به‌صورت بنیانی و عمیق در حال برنامه‌ریزی و طراحی برای آینده نباشد؛ فکر این نهال‌هایی که سخاوت‌مندانه به‌دست شما سپرده است نباشد، آینده این انقلاب آینده بسیار بدی خواهد بود. همه این‌ها فرع است و این اصل. همه آن فعالیت‌ها و تلاش‌ها جسم است و این روح، همه آن‌ها حتی زیربنایی‌هایش ناظر به حال است این ناظر به آینده است؛ فرقش این است».
بیانات، ۱۳۶۲/۵/۲۵

 

ضرورت پرداختن به مسئله آموزش و پرورش در اقدامات تصمیم‌گیران در دولت‌های مختلف، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و در اولویت‌ها جایگاه ویژه‌ای ندارد. از طرفی عدم شناخت درست نظام آموزش و پرورش و نداشتن برنامه عملیاتی برای مواجهه با شبکه مسائل پیچیده فضای تعلیم و تربیت در راستای ایجاد تحول بنیادین، در مواردی، سبب اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های غلطی شده که آسیب‌هایی جدی به پیکره نظام تعلیم و تربیت وارد کرده است.

بیت‌الغزل با استفاده از ظرفیت مشارکت جمعی فعالان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، دیده‌بانی برای مسائل لایه حکمرانی و کلان آموزش و پرورش است که با هدف ارتقاء توجه به آموزش و پرورش و بسترسازی برای طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌ها در جهت رسیدن به تحول بنیادین با راهبری مجموعه تعلیم و تربیت برهان فعالیت می‌کند.

در کوتاه مدت، فرصت انتخابات و توجه عمومی ناشی از آن به مسائل کشور، زمینه‌ای است که می‌توان در این بستر به‌دنبال ارتقاء توجه به مسئله آموزش و پرورش بود و امکان ارزیابی رویکردها و برنامه‌های افراد مختلف در حوزه وزارت آموزش و پرورش را فراهم آورد.

به همین منظور، در فاز اول بیت‌الغزل، با نظرخواهی از فعالان  و صاحب‌نظران آموزش و پرورش، اسامی افراد مستعد و صاحب‌نظر برای گزینه وزارت گردآوری می‌شود و بر اساس برآیند نظرات، لیست اولیه‌ای از برگزیدگان در سایت منتشر‌ و برای هرکدام از این افراد پروفایلی در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه برمبنای چالش‌های اساسی آموزش و پرورش که به‌طور کارشناسی احصا شده است، سوالاتی برای دریافت نظرات و برنامه‌های این افراد طراحی و فرصتی یکسان برای دریافت دیدگاه‌هایشان در نظر گرفته می‌شود و با انعکاس نظرات و برنامه‌های ایشان در پروفایل خود، فعالان و کارشناسان امکان ارزیابی و بیان نظر پیرامون دیدگاه‌های آن‌ها را خواهند داشت.

در این فرایند با همراهی شبکه انتشار فعالان تعلیم و تربیت و رسانه‌‌های خبری، خروجی‌های برگرفته از نظرات و برنامه‌ها در راستای ایجاد توجه عمومی به مسائل آموزش و پرورش، آگاهی‌بخشی و فراهم کردن امکان ارزیابی دیدگاه‌های افراد، منتشر می‌شود.