جمیله علم‌الهدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس

  • استان تهران
  • 1344

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  • دبیر مؤسسه پژوهشی برگزیده، جشنواره علوم انسانی فارابی، ۱۳۸۸

  • رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • رشته و دانشگاه دکتری:

    دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس

ارسال دیدگاه