روح‌الله رضا‌علی

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دکتری برنامه ریزی درسی- آزاد اسلامی رودهن

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 • رئیس اداره ارزیابی عملکرد سازمان پژوهش

 • مسئول فرهنگی مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرری

 • مدرس دانشگاه تربیت معلم و دوره های آموزشی

 • مسئول دبیرخانه ارتباطات استانی و عضو ستاد تحول بنیادین

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  آموزش ابتدایی- آزاد اسلامی شهرری

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  برنامه ریزی آموزشی- آزاد اسلامی رودهن

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری برنامه ریزی درسی- آزاد اسلامی رودهن

بخش ۱ – مسائل نظام آموزش و پرورش از منظر فرا نظام (فرا دستگاهی)

نظام آموزش و پرورش در شبکه‌ای فراتر از خود، شامل حاکمیت و جامعه به معنای کلی و ارتباط با دیگر نظام‌های اجتماعی و حاکمیتی قابل بررسی است. به‌عبارت دیگر می‌توان به نظام آموزش و پرورش از منظری خارج و فراتر از خودش نگریست و مسائل این لایه مانند تأثیر و تأثر دیگر نهادهای حاکمیتی یا اجتماعی و نظام آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم و گلوگاهی نظام آموزش و پرورش در لایه فرا دستگاهی و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

 • حکمرانی در نظام آموزش و پرورش

   

  ایده محوری و استدلال:  

  آموزش و پرورش هرچند مورد تأکید و سفارش از سوی نهادهای فرا حوزه‌ای وجود دارد اما نهایتا به مثابه گوشت قربانی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری تقسیم می‌شود گویی آموزش و پرورش غنمیت جنگی ست. با‌توجه به مقتصات جمهوری اسلامی آموزش و پرورش نهادی ست که می‌بایست در دایره مدیریتی حکومت اسلامی باشد نه دولت اسلامی.


 • برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزشی

   

  ایده محوری و استدلال:

  در سند تحول بنیادین اساسا مقوله تربیت را از منظر برنامه درسی هدایت و می‌خواهد رهبری کند اما برنامه ریزی آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است در واقع اتصال برنامه های آموزشی با برنامه های توسعه ای دولت پیوند نمی خورد. هرچند که عنوان شده مسئول تربیت حکومت اسلامی است و در این مقوله هم آن نگاه مسئولیتی، حمایتی و برنامه ریزی از منظر حکمرانی بسیار کمرنگ است.

بخش ۲ – مسائل کلان نظام رسمی آموزش و پرورش

می‌توان به نظام آموزش و پرورش فارغ از نگاه جزءنگرانه به اجزای آن به مثابه یک کل درهم تنیده نگاه کرد. در این نگاه نظام آموزش و پرورش شامل سازمان و ساختار، مفاهیم، اجزاء و پدیده‌هایی است که به‌صورت یک کل متصل و پیچیده قابلیت بررسی دارد. از نظر شما به ترتیب اولویت، حداکثر ۳ مسئله مهم و گلوگاهی کلی و کلان نظام رسمی آموزش و پرورش فارغ از مسائل بخشی این نظام و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

 • ساختار و تشکیلات نظام آموزش و پرورش

   

  ایده محوری و استدلال: 

  ساختار موجود بسیار حجیم و فشل است و چابکی لازم برای چرخش‌های تحولی را ندارد لذا می بایست به سمت نه‌تنها کاهش تمرکز بلکه نیمه متمرکز حرکت کنیم و ادارات کل آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت‌های استانی مانند شهرداری‌ها بخش سخت افزاری اداره آموزش و پرورش را مدیریت کنند.


 • تربیت معلم

   

  ایده محوری و استدلال: 

  تاریخ نظام تربیت معلم در کشور ما نشان می‌دهد که استراتژی اتخاذ شده بسیار کوتاه مدت هستند در حالی که در این زمینه می‌بایست تمامی ابعاد برنامه ریزی، جذب و … دارای یک استراتژی بلند مدت و جسورانه باشد. چون اساس تحول و کیفیت بخشی در آموزش و پرورش با همان نگاه تحولی با دستان معلم انجام می شود در حالی که تنوع در فرایند جذب و تربیت معلم و اساسا سردرگمی در نظام تربیت معلم موجب افت کیفی و عملکرد و کارکردهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی آموزش و پرورش شده است.

بخش ۳ – مسائل جاری و فوری نظام آموزش و پرورش

آموزش و پرورش در موقعیت فعلی درگیر مسائل متعدد جاری است. ممکن است برخی از این مسائل نیاز به توجه فوری و ویژه داشته باشند. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم جاری یا اورژانسی نظام آموزش و پرورش و ایده محوری شما برای حل هر یک از این مسائل چیست؟

 • مدرسه محوری

   

  ایده محوری و استدلال:

  اقداماتی مانند برنامه ویژه مدرسه، تدبیر و تعالی مدیریت مدرسه می‌بایست با رفع کاستی‌ها که بیشتر در حوزه آموزش و تفویض اختیار می باشد موجب تحول کوتاه مدت در آموزش و پرورش می شود البته با تدوین برنامه زمانبندی مناسب.

بخش ۴ – مسائل مرتبط با حوزه یادگیری و رشد

در این بخش حوزه یادگیری و رشد را به‌طور خاص مدنظر قرار می‌دهیم. مفاهیم و پدیده‌هایی مانند برنامه درسی، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، مقاطع تحصیلی و رشدی، رشته‌های تحصیلی، استعداد، هدایت تحصیلی و محتوای یادگیری در این بخش جای می‌گیرند. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه یادگیری و رشد و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

 • برنامه درسی متمرکز

   

  ایده محوری و استدلال: 

  در چند سال اخیر شاهد بروز برنامه درسی ملی هستیم که اساسا دو رویکرد شایستگی محور و کاهش تمرکز در طراحی را سرلوحه سیاست اجرایی قرار داده البته با استراتژی کلان برنامه ای تحت عنوان فطرت گرایی توحیدی. اما آنچه لازمه تحول با این تنوع فرهنگی و قومی و البته مشکلات و مسایل مختلف نیاز به برنامه درسی غیرمتمرکز هستیم و شاید می‌بایست  به لحاظ اجرایی کشور را به شش قطب یا بخش تقسیم تا برنامه ریزی درسی با گستره جغرافیایی این شش قطب انجام شود.

  لذا کلیه فعالیت های آموزشی با استراتژی و سیاست های کلان در شش قطب با تنوع در اجرا محقق می شوند.

بخش ۵ – مسائل مرتبط با حوزه منابع انسانی

مهم‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت، منابع انسانی است. موضوعاتی چون جذب، گزینش، آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت، ارزیابی، انگیزش، شأن، عزت‌نفس و بسیاری موضوعات دیگر در مورد منابع انسانی قابل بررسی است. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه منابع انسانی و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

 • منابع انسانی

   

  ایده محوری و استدلال:

  موضوع منابع انسانی در آموزش و پرورش علیرغم پیچیدگی‌ها و اهمیت آن متأسفانه با تصمیمات لحظه‌ای و بدون چشم‌انداز شورای‌عالی آموزش و پرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به یک موضوع دم دستی روزانه تبدیل شده و از یک استراتژی بلند مدت رنج می برد و تصمیمات اجرایی در این بخش بسیار سطحی و از یک قانون مشخص و مدون تبعیت نمی کند.

  بطور مثال افرادی که از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان از حاشیه امنیت سی ساله برخوردار هستند که این موضوع از سال سوم دانشگاه خودش را در کاهش یادگیری و انگیزه‌های معلمی در دانشجوی فرهنگیان نشان می دهد و شاهد بودم بچه‌ها به سمت سایر علایق خود رفته و معلمی در اولویت سوم و چهارم قرار می‌گیرد… در واقع از همان ابتدای جذب منابع انسانی (معلم) دچار خطا هستیم.

بخش ۶ – مسائل مرتبط با حوزه منابع مالی، فضا و تجهیزات

این بخش شامل موضوعاتی از جمله تامین منابع مالی، نحوه توزیع و هزینه‌کرد منابع مالی، تامین و توزیع فضا و تجهیزات، و ارتباط منابع مالی و فضا و تجهیزات با عملکرد نهایی نظام تعلیم و تربیت می‌باشد. از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه منابع مالی، فضا و تجهیزات و ایده محوری شما برای حل هریک از این مسائل چیست؟

 • فضا و تجهیزات

   

  ایده محوری و استدلال:

  در بخش ساختمان‌سازی می‌بایست مدارس از یک معماری ایرانی اسلامی تبعیت کرد تا فضای مدارس از یک روح ایرانی و اسلامی برخوردار باشد که این موضوع می تواند اثرات تربیتی بسیار داشته باشد…..

بخش ۷ – مسائل مرتبط با مدرسه

مدرسه به‌عنوان کانون تربیت محلی و محیط یادگیری رسمی مورد توجه سند تحول قرار دارد. هر چند می‌توان از منظر بخش‌های دیگر این پرسش‌نامه نیز به مسائل مرتبط با مدرسه پرداخت، به دلیل اهمیت بالای موضوع مدرسه در این بخش به ترتیب اولویت حداکثر ۳ مسئله مهم حوزه مدرسه و ایده محوری شما برای حل هر یک از این مسائل را بیان بفرمایید؟

 • مدرسه محوری 

   

  ایده محوری و استدلال:

  اقداماتی مانند برنامه ویژه مدرسه، تدبیر و تعالی مدیریت مدرسه می بایست با رفع کاستی‌ها که بیشتر در حوزه آموزش و تفویض اختیار می باشد موجب تحول کوتاه مدت در آموزش و پرورش می شود البته با تدوین برنامه زمانبندی مناسب.

بخش ۸ – مسائل مرتبط با آینده

با توجه به تحولات درونی و فشار عوامل بیرونی بر نظام تعلیم و تربیت، از نظر شما و به ترتیب اولویت حداکثر ۳ فرصت یا چالش مهم حوزه مسائل مرتبط با آینده نظام تعلیم و تربیت و ایده محوری شما برای مواجهه با هریک از این مسائل چیست؟

 • فناوری‌های نوین و فضای مجازی و فرهنگ‌سازی جهانی (برنامه درسی جهانی) هوش مصنوعی و مفهوم تربیت و یادگیری


 • افول معنویت خدایی و بروز پدیده انسان خداگونه


 • کاهش جمعیت ایران و بروز پدیده سالمندی

بخش ۹ – درخواست‌های راهبردی

از نظر شما و به‌ترتیب اولویت حداکثر ۳ درخواست مهم وزیر آموزش و پرورش آینده از رییس جمهور پیش از پذیرش مسئولیت، چه باید باشد؟

 • انتخاب وزیری فارغ از نام‌ها و شهرت‌ها. آموزش و پرورش نیازمند یک هوای تازه ست نیازمند جراحی و زدودن چربی های زاید، آدمی‌هایی با جسم و روح و فکری فرسوده که آموزش و پرورش را به گروگان گرفته اند….


 • تشکیل یک تیم مشاوره‌ای قوی با موضوع آموزش و پرورش برای رئیس جمهور ( یک تیم 21 نفر) با هدف کمک به وزیر آموزش و پرورش و البته رئیس‌جمهور

ارسال دیدگاه