سیدمجید حسینی

موسس مرکز کانون‌های فرهنگ و اندیشه (کفا)

  • 1358

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • موسس مرکز کانون‌های فرهنگ و اندیشه (کفا)

  • استادیار دانشگاه تهران

  • مدیر سابق باغ کتاب تهران

  • مدیرعامل سابق مدیریت عامل گروه مجلات همشهری

سوابق تحصیلی دانشگاهی

ارسال دیدگاه