سیدمرتضی فاطمی‌نژاد

مدیرعامل مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام

ارشد مدیریت

  • استان تهران

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • مدیرعامل مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

    ارشد مدیریت

ارسال دیدگاه