علیرضا پناهیان

معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها

خارج فقه واصول

  • استان تهران
  • 1344

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها

  • نایب رئیس قرارگاه عمار

  • عضو هیئت امنای دانشگاه هنر

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • سوابق تحصیلی حوزوی:‌

    خارج فقه واصول

ارسال دیدگاه