علی عبدالعالی

دانشیار داشگاه علم و صنعت

دکتری مهندسی برق - مخابرات

 • استان تهران
 • 1353

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • دانشیار داشگاه علم و صنعت

 • دبیر هیئت رئیسه و شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

 • برنامه ساز تلوزیونی حوزه تعلیم و تربیت

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  مهندسی برق

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  مهندسی برق

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری مهندسی برق - مخابرات

ارسال دیدگاه