علی لطیفی

مؤسس و مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • مؤسس و مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی

  • پژوهشگر گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • رشته و دانشگاه دکتری:

    دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

  • سوابق تحصیلی حوزوی:‌

    خارج فقه واصول

ارسال دیدگاه