فخرالدین دانش آشتیانی

وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش

دکتری مهندسی زلزله

  • 1334

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش

  • عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

  • معاون اسبق طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

  • عضو کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی از سال ۷۶ تا ۸۲

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • رشته و دانشگاه دکتری:

    دکتری مهندسی زلزله

ارسال دیدگاه