محسن حاجی میرزایی

وزیر آموزش و پرورش

دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • استان تهران
 • 1338

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • وزیر آموزش و پرورش

 • دبیر پیشین هیئت دولت

 • رئیس هیئت امنای سازمان دانش آموزی

 • عضو شورای عالی جوانان

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  مدیریت از مرکز مدیریت دولتی

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ارسال دیدگاه