احمد قیومی

مشاور برنامه‌ريزی مديركل آموزش و پرورش‌ شهر تهران‌

دکتری مدیریت گرایش رسانه

 • استان تهران
 • ۲۸ شهریور ۱۳۵۴

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • مشاور برنامه‌ريزی مديركل آموزش و پرورش‌ شهر تهران‌

 • معاون آموزش نوآوری منطقه ۹ و مدير آموزش و پرورش مناطق ۹ و ۲ تهران

 • مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

 • مدیرعامل مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

 • معلم مدرسه، مدرس دانشگاه و تربیت معلم

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  ریاضیات

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  علوم ارتباطات و فرهنگ

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری مدیریت گرایش رسانه

ارسال دیدگاه