رضوان حکیم‌زاده

معاون وزیر آموزش و پرورش

دکتری برنامه ریزی درسی, دانشگاه تربیت معلم تهران 1385

 • استان تهران

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • معاون وزیر آموزش و پرورش

 • مدیر کل برنامه، بودجه و تحول ساختاری دانشگاه تهران

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, دانشگاه الزهرا 1373

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  برنامه ریزی درسی, علامه طباطبایی 1378

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری برنامه ریزی درسی, دانشگاه تربیت معلم تهران 1385

ارسال دیدگاه