علی ذوعلم

رئیس سابق سازمان پژوهش و مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی

خارج فقه واصول / سطح 4 (دکترا)

  • استان تهران
  • 1334

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • رئیس سابق سازمان پژوهش و مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی

  • عضو شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹- ۱۳۹۱)

  • رئیس کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش (۱۳۸۴- ۱۳۸۸)

  • مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه وزارت آموزش و پرورش (۱۳۸۵- ۱۳۹۱)

  • عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۸- ۱۳۸۹)

سوابق تحصیلی دانشگاهی

  • سوابق تحصیلی حوزوی:‌

    خارج فقه واصول / سطح 4 (دکترا)

ارسال دیدگاه